1.
Каква религия изповядваш?
Православна.
2.
Кои са греховете ти?
Без да искам, да наранявам хора, които обичам.
3.
С какво се гордееш?
С лицето ми.
4.
Една лъжа, която си чула за себе си?
Че съм лека жена.
5.
Какво сънуваш?
От всичко по – малко.
6.
Как си вдигаш адреналина?
Един път ми се е случвало и то на първия кастинг на Big Brother.
7.
Какво си готова да направиш, за да спечелиш ВВ3?
Почти съм готова на всичко без sex.
8.
Какво може да те накара да напуснеш Къщата?
Интриги, детето ми ако е много болно и има нужда от мен.
9.
Какво ще направиш с парите ако спечелиш ВВ3?
Ще направя Spa Center.
10.
С какво искаш да те запомнят?
Че съм много откачена и трябва да ме приемат такава, каквато съм.