1.
Каква религия изповядваш?
Християнство
2.
Кои са греховете ти?
Че отговарям на майка ми
3.
С какво се гордееш?
С майка ми
4.
Една лъжа, която си чула за себе си?
Че съм злобна, а не ме познават
5.
Какво сънуваш?
Не сънувам
6.
Как си вдигаш адреналина?
С кафе, кола и шоколад
7.
Какво си готова да направиш, за да спечелиш ВВ3?
Всичко в пълния смисъл на думата
8.
Какво може да те накара да напуснеш Къщата?
Нищо
9.
Какво ще направиш с парите ако спечелиш ВВ3?
Ще ги вложа в семейството и реализацията ми
10.
С какво искаш да те запомнят?
Естествена