1.
Каква религия изповядваш?
Християнска
2.
Кои са греховете ти?
Прелюбодействал съм... и после си признах.
3.
С какво се гордееш?
С моите приятели - те са достойни за това!
4.
Една лъжа, която си чул за себе си?
Не се сещам.
5.
Какво сънуваш?
Приятели, животни, нещо което ме е впечатлило през деня.
6.
Как си вдигаш адреналина?
Когато пътуваме вечер нанякъде, карам шофьора на завоите да гаси фаровете.
7.
Какво си готов да направиш, за да спечелиш ВВ3?
Готов съм!
8.
Какво може да те накара да напуснеш Къщата?
Не мога да се сетя за нещо толкова фрапиращо.
9.
Какво ще направиш с парите ако спечелиш ВВ3?
Първо ще помогна на един стар съученик, защото живее в мизерия и нищета. Без баща е, а майка му е инвалид. С останалото, каквото Господ даде.
10.
С какво искаш да те запомнят?
С това което съм! Човешко отношение към хората..., инертност.