Дата на влизане: 2006-09-18
Дата на излизане: 2006-10-16
Статистика за номинациите в Big Brother по седмици
СЕДМИЦА 4
номинира за изгонване:
бе номиниран за изгонване:
Гаро - 2 точки
Боян - 2 точки
Пеньо - 1 точка
Виолета - 2 точки
Лиляна - 2 точки
Палома - 2 точки
Пеньо - 2 точки
Гаро - 1 точка
Ева - 1 точка
СЕДМИЦА 3
номинира за изгонване:
бе номиниран за изгонване:
Мариола - 2 точки
Боян - 2 точки
Пеньо - 1 точка
Ева - 2 точки
Мариола - 2 точки
Пеньо - 2 точки
Гаро - 1 точка
Палома - 1 точка