Дата на влизане: 2006-09-18
Дата на излизане: 2006-09-25