Дата на влизане: 2006-09-18
Дата на излизане: 2006-12-11
Статистика за номинациите в Big Brother по седмици
СЕДМИЦА 11
номинира за оставане:
бе номинирана за оставане:
Боян - 2 точки
Боян - 2 точки
Палома - 1 точка
Палома - 2 точки
СЕДМИЦА 10
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Любов - 2 точки
Виолета - 1 точка
Вяра - 1 точка
Вяра - 1 точка
СЕДМИЦА 9 - Лиляна и Палома номинираха
номинираха за изгонване:
бяха номинирани за изгонване:
Вяра и Любов
Вяра и Любов
СЕДМИЦА 8
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Любов - 2 точки
Виолета - 2 точки
Вяра - 1 точка
Тризначките - 1 точка
Пеньо - 1 точка
СЕДМИЦА 7
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Любов - 2 точки
   
Надежда - 1 точка
СЕДМИЦА 6
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Гаро - 2 точки
Пеньо - 1 точка
Вяра - 1 точка
СЕДМИЦА 5
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Гаро - 2 точки
Пеньо - 2 точки
Вяра - 1 точка
СЕДМИЦА 4
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Панайот - 2 точки
   
Любов - 1 точка
СЕДМИЦА 3
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Мариола - 2 точки
   
Любов - 1 точка