1.
Каква религия изповядваш?
Християнство
2.
Кои са греховете ти?
Че отговарям на майка ми понякога
3.
С какво се гордееш?
С майка ми
4.
Една лъжа, която си чул/а за себе си?
Че съм била злобна
5.
Какво сънуваш?
Не сънувам
6.
Как си вдигаш адреналина?
С кафе, кола и много шоколад
7.
Какво си готов/а да направиш, за да спечелиш ВВ3?
Всичко
8.
Какво може да те накара да напуснеш Къщата?
Ако ми кажете, че има проблем с майка ми, иначе за нищо друго
9.
Какво ще направиш с парите ако спечелиш ВВ3?
Ще ги вложа в реализацията ми
10.
С какво искаш да те запомнят?
Че през цялото време ще съм естествена