Дата на влизане: 2006-09-18
Дата на излизане: 2006-12-04
Статистика за номинациите в Big Brother по седмици
СЕДМИЦА 11
номинира за оставане:
бе номинирана за оставане:
Любов - 2 точки
Виолета - 2 точки
Виолета - 1 точка
СЕДМИЦА 10
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Павел - 2 точки
Боян - 2 точки
Лиляна - 1 точка
Лиляна - 1 точка
Павел - 1 точка
Палома - 1 точка
СЕДМИЦА 9 - Вяра и Любов номинираха
номинираха за изгонване:
бяха номинирани за изгонване:
Лиляна и Палома
Лиляна и Палома
СЕДМИЦА 8
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Светлана - 2 точки
Палома - 2 точки
Лиляна - 1 точка
Лиляна - 1 точка
Павел - 1 точка
СЕДМИЦА 7
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Борислав - 2 точки
Палома - 2 точки
Лиляна - 1 точка
Тодор - 2 точки
СЕДМИЦА 6
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Лиляна - 2 точки
Борислав - 2 точки
Палома - 1 точка
Палома - 2 точки
Лиляна - 1 точка
СЕДМИЦА 5
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Борислав - 2 точки
Лиляна - 1 точка
Лиляна - 1 точка
СЕДМИЦА 4
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Дияна - 2 точки
   
Гаро - 1 точка
СЕДМИЦА 3
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Мариола - 2 точки
   
Борислав - 1 точка