1.
Каква религия изповядваш?
Вярвам в себе си.
2.
Кои са греховете ти?
Нищо от това, което ми се случва, не е едностранчиво и не го определям като грях.
3.
С какво се гордееш?
С това, че въпреки, че около мен има много хора, които не вярват в себе си и се унищожават сами, аз не се влияя от тях, а дори успявам да ги заразя с моята вяра. Т.е. вярата в самия себе си.
4.
Една лъжа, която си чула за себе си?
Някъде прочетох, че се казвам Силва.
5.
Какво сънуваш?
Понякога сънувам цели филми, а по-често нещо, което ме е впечатлило.
6.
Как си вдигаш адреналина?
С приятни разговори, с любов, с танцуване. С флиртове. С пазар.
7.
Какво си готова да направиш, за да спечелиш ВВ3?
Ще покажа различно отношение към всичко. Т.е. себе си.
8.
Какво може да те накара да напуснеш Къщата?
В момента би било догадка, ако кажа нещо конкретно.
9.
Какво ще направиш с парите ако спечелиш ВВ3?
Първо ще купя на дъщеря си нещо, за което тя силно желае. Второ ще купя на себе си така дълго мечтания "Мини Купър". После ще помисля по-сериозно за останалите, предполагам и върху професията си.
10.
С какво искаш да те запомнят?
С положително усещане, когато чуят името ми.