Дата на влизане: 2006-09-18
Дата на излизане: 2006-11-03
Статистика за номинациите в Big Brother по седмици
СЕДМИЦА 7
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Павел - 2 точки
Павел - 2 точки
Пеньо - 1 точка
Виолета - 1 точка
СЕДМИЦА 6
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Гаро - 2 точки
Гаро - 2 точки
Пеньо - 1 точка
Виолета - 1 точка
СЕДМИЦА 5
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Дияна - 2 точки
Гаро - 1 точка
Пеньо - 1 точка
СЕДМИЦА 4
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Дияна - 2 точки
Тодор - 1 точка
Панайот - 1 точка
СЕДМИЦА 3
номинира за изгонване:
бе номинирана за изгонване:
Панайот - 2 точки
Павел - 2 точки
Павел - 1 точка